Home / กิจกรรมพัสดุ / ฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนพัสดุ

ฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนพัสดุ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ส่วนพัสดุเข้าร่วมฝึกอบรมเว็บไซต์ ครั้งที่ 2

Facebook Comments

Check Also

กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน “งานปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน”

เมื่อวันที่ 4 ธ …

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 21   พฤศ …

ส่วนพัสดุประชุมร่วมกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 พ …

หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7

เมื่อวันพุธที่ …

แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” 

งานคลัง ส่วนพัส …