Home / แผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง / แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เงินรัฐ) ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เงินรัฐ) ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2562  กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ นำส่งใบขอซื้อ/จ้าง มาถึงส่วนพัสดุ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

FILE…งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 เงินรัฐ

Facebook Comments