Home / แผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง / แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เงินรัฐ) ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เงินรัฐ) ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2562  กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ นำส่งใบขอซื้อ/จ้าง มาถึงส่วนพัสดุ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

FILE…งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 เงินรัฐ

Facebook Comments

Check Also

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปี 2561 และแนวทางการพัฒนาประจำปี 2562

ส่วนพัสดุได้สรุ …

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561)

การดำเนินงานจัด …

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนจัดซื้อจัดจ้ …

ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (กันยายน)

ผลการจัดหาพัสดุ …

ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สิงหาคม)

ผลการจัดหาพัสดุ …