Home / กิจกรรมพัสดุ / งานคลังพัสดุจัดอบรม การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset”

งานคลังพัสดุจัดอบรม การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  จัดอบรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset”  การใช้เทคโนโลยีบนมือถือ (Android Mobile) แทนการตรวจนับด้วยระบบมือ (Manual) เพื่อให้คณะกรรมการมีความสะดวกและง่ายในการตรวจนับพัสดุ

 

 

 

 

Facebook Comments

Check Also

กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน “งานปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน”

เมื่อวันที่ 4 ธ …

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 21   พฤศ …

ส่วนพัสดุประชุมร่วมกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 พ …

หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7

เมื่อวันพุธที่ …

QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ DpsAsset

QR Code โปรแกรม …