Home / กิจกรรมพัสดุ / รางวัล 5ส ประจำปี 2561

รางวัล 5ส ประจำปี 2561

ส่วนพัสดุผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน 5ส ประจำปี 2561  “ระดับดีเยี่ยม”  และได้รับรางวัล “มาตรฐานบอร์ด 5ส ดีเด่น” อีกรางวัลหนึ่งด้วย

 

 

Facebook Comments

Check Also

กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน “งานปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน”

เมื่อวันที่ 4 ธ …

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 21   พฤศ …

ส่วนพัสดุประชุมร่วมกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 พ …

หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7

เมื่อวันพุธที่ …

แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” 

งานคลัง ส่วนพัส …