Home / กิจกรรมพัสดุ / แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” 

แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” 

งานคลัง ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  แนะนำการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset”  การใช้เทคโนโลยีบนมือถือ (Android Mobile) แทนการตรวจนับด้วยระบบมือ (Manual)  เพิ่มเติม  แก่  3 หน่วยงานได้แก่่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา

 

Facebook Comments

Check Also

กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน “งานปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน”

เมื่อวันที่ 4 ธ …

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 21   พฤศ …

ส่วนพัสดุประชุมร่วมกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 พ …

หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7

เมื่อวันพุธที่ …

QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ DpsAsset

QR Code โปรแกรม …