Home / แผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง / ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปี 2561 และแนวทางการพัฒนาประจำปี 2562

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปี 2561 และแนวทางการพัฒนาประจำปี 2562

ส่วนพัสดุได้สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2562  ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

———————————————————————
รายละเอียดตามไฟล์แนบ : ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2561

Facebook Comments

Check Also

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561)

การดำเนินงานจัด …

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561)

การดำเนินงานจัด …

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนจัดซื้อจัดจ้ …

ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (กันยายน)

ผลการจัดหาพัสดุ …

ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สิงหาคม)

ผลการจัดหาพัสดุ …