Home / กิจกรรมพัสดุ / หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7

หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 14.30  หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน แก่สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เพื่อการรับทราบข้อมูลและเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง

Facebook Comments

Check Also

กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน “งานปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน”

เมื่อวันที่ 4 ธ …

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 21   พฤศ …

ส่วนพัสดุประชุมร่วมกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 พ …

แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” 

งานคลัง ส่วนพัส …

12 กันยายน 2561 ส่วนพัสดุได้รับมอบช่อดอกไม้และประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดี

12 กันยายน 2561 …