waleerat kongsawat

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ททท. เอ็มโอยูขับเคลื่อนการท่องเที่ยวมิติใหม่ด้วย Application มานะ มานครฯ

wu.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  ศาสตราจารย์ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ร.ร.เบญจมราชูทิศ เอ็มโอยูพัฒนาวิชาการร่วมกัน

มวล.

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทย …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ MOU ทางวิชาการ กับ Batangas State University ประเทศฟิลิปปินส์

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาพหุภาษาและการศึก …

Read More »

แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีหนังสือเรื่อง …

Read More »

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 2

กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติต …

Read More »

การจัดซื้อวัคซีนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน

กรมบัญชีกลางมีหนังสืออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเ …

Read More »