Home / waleerat kongsawat (page 4)

waleerat kongsawat

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฏาคม)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฏาคม 2562 ———————————————— ตามไฟล์แนบ : ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม 2562

Read More »

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอน การทดลองลงสนามสอบ MMI และการทำกิจกรรมของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแพทย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันเวลาในการจัดโครงการ วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 สถานที่จัดโครงการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2. กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ 3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 (เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ลงนามความร่วมมือกับ นายยุทธนา สุธาพร และนายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จำกัด ในโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย นำเข้าและส่งออกกัญชาผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากกัญชา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และนายมานิตย์ สุธาพร ประธานกรรมการบริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการทางด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม …

Read More »

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา เยือน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ

วันนี้ (25 กรกฏาคม 2562 ) ที่ห้องตุมปัง อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Mr. Ma Fengchun แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand and China Relations” และกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา โอกาสนี้ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมนำชมสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ระยะแรก โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ อาคารไทยบุรี วิทยาลัยนานาชาติ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศาลจำลอง และสวนวลัยลักษณ์ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร

Read More »

ชาวมวล. พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ อ่านบทถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมร่วมกันลงนามถวายพระพร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันและเวลาทำการ บริเวณชั้น 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้-4 สิงหาคม 2562 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร    

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เดินทางร่วมการประชุม “สมาพันธ์การศึกษาและการบริการทางการแพทย์แห่งเอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้” ร่วมกับประเทศสมาชิกกว่า 15 ประเทศในทวีปเอเชีย พร้อมขยายความร่วมมือ MOU กับ 3 สถาบันการศึกษาและวิจัยชื่อดังในมณฑลยูนาน ประเทศจีน

  ม.วลัยลักษณ์ ร่วมประชุมในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง “สมาพันธ์การศึกษาและการบริการทางการแพทย์แห่งเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้” The South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance (SSAMESA) พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาและพัฒนางานวิจัยทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสังคมศาสตร์ กับ 3 สถาบันการศึกษาและการวิจัยชื่อดัง ของมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้เดินทางร่วมประชุมทางวิชาการ ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง“สมาพันธ์การศึกษาและการบริการทางการแพทย์แห่งเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้” The South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance (SSAMESA) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ Kunming Medical …

Read More »

หยุดให้บริการผู้ป่วยในและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นการชั่วคราว

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งหยุดให้บริการผู้ป่วยในและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในระยะต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Read More »

ส่วนพัสดุจัดอบรม 5ส พื้นฐาน

ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ส่วนพัสดุจัดกิจกรรม 5ส พื้นฐานเพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับ 5ส แบบมืออาชีพ

Read More »

กิจกรรม Kick off “Walailak Go Green”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ UI GreenMetric World University Ranking ดังนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว เห็นควรสร้างกระบวนการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว จัดกิจกรรม Kick off “Walailak Go Green” ขึ้น ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โถงกลาง อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน และพนักงานไม่น้อยกว่า ๖๐ % ของแต่ละหน่วยงาน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ในการนี้ จะมีการประกวดเดินขบวนพาเหรดของหน่วยงานโดยให้เน้นไปที่ความเห็น Green ซึ่งจะมีคณะกรรมการให้คะแนนระหว่างการเดินขบวนและขอเชิญชวนส่งคลิปวีดิโอเข้าร่วมประกวดเพื่อนำเสนอความเป็น …

Read More »