Home / waleerat kongsawat (page 6)

waleerat kongsawat

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ในการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019)

ดร.สุเมธี ส่งเสมอ และนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และนักวิจัยในสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย ได้นำเสนอผลงานแบบ Oral presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019) ในวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ณ เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ที่จัดขึ้นโดย The Italian Scientific Group of Food Packaging (GSICA), Department of Agricultural Science of the University of Naples และ The Institute of Polymers, Composites and …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือภาคเอกชน นำการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายสันติ ทวีรักษากุล กรรมการบริษัท เวทส์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง บริษัท เวทส์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยไปสู่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย ” การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานบีบน้ำมันปาล์ม (POME) ร่วมกับกากตะกอนปาล์ม” ลงนามเป็นพยาน ที่ห้องประชุมโมคลาน …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม”

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน การวิจัยและบริการวิชาการด้านรับใช้สังคม ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรในเครือข่ายสถาบันภาคใต้ เครือข่ายชุมชน เครือข่ายภาครัฐ และเครือข่ายภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคม อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สังคม การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนต้นแบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายพิเศษ “แนวทางขับเคลื่อนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต้นแบบ” และ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับวิสัยทัศน์ หลักในถิ่น ผ่านกระบวนการวิชาการรับใช้สังคม” การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentations) รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการรับใช้สังคม ตามแนวคิด “ต้นไม้แห่งความสุข Happy Tree Model ชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม” …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เรื่อง การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อข้อเสนอวิจัย(Design thinking for research proposal development)

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มีการจัดการอบรมในรูปแบบการจัด Workshop โดยใช้วิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Design thinking เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งเชิญแหล่งทุนจากภายนอก มาเป็นวิทยากรร่วมเพื่อให้ได้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้โดยตรง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ ธีมที่ชื่อว่า Health Sci X Design Thinking สำรองที่นั่งด่วน ได้ที่ https://forms.gle/smaYbdWh2BtbpQuu7 หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 075-672599 งานนี้พลาดไม่ได้นะคะ คุณจะพบกับ อบรมที่มากกว่าแค่อบรม

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร โชว์ร้องเพลง “เลิกคุยทั้งอำเภอฯ” เซอร์ไพรส์นักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 22

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ขึ้นเวทีโชว์ร้องเพลง “เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว และเพลงรักเดียว” สร้างเซอร์ไพรส์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เรียกเสียงกรี๊ดจากนักศึกษาใหม่สนั่นหอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยช่วงหนึ่งของเพลง “รักเดียว” ที่เป็นท่อนคำพูด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้ปรับข้อความจากเนื้อหาเดิมเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า “ความรักเหมือนสายน้ำ ชื่นฉ่ำความรู้สึก สัมพันธ์คือสำนึก ช่วยผนึก มวล. พบกันในวันนี้ แสดม่วงมีดีจริงหนอ รักเดียวยังไม่พอ มวล.ต้องรักจริง” ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและประทับใจนักศึกษาใหม่อย่างมาก ในส่วนของการร้องเพลง “เลิกคุยทั้งอำเภอฯ” ซึ่งเป็นเพลงยอดฮิตในหมู่วัยรุ่น นักศึกษาใหม่ต่างร่วมกันร้องและชูมือไปพร้อมๆกับผู้บริหาร พร้อมถ่ายคลิปเพื่อเก็บความประทับใจร่วมกัน ส่วนช่วงท้ายของเพลงดังกล่าว อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ได้กล่าวว่า ”จากใจผู้บริหาร มวล. เพื่อต้อนรับช่อประดู่ช่อที่ 22 ทุกช่อ มาเป็นสมาชิกใหม่ของ มวล. …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (CE-HSMR) จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)” และหัวข้อวิจัย “Cardinality-Constrained Clustering and Outlier Detection: A Breast Cancer Case Study” วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 สถานที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 13.00-13.30 น. ลงทะเบียน 13.30-13.45 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดประชุม โดย รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม) 13.45-15.15 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบ สนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of …

Read More »

นักวิจัยคนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารในฐานข้อมูล Nature โดยเป็นผู้แต่งเพียงคนเดียว

รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สร้างสถิติเป็นนักวิจัยคนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารในฐานข้อมูล Nature Index โดยเป็นผู้แต่งเพียงคนเดียว บทความเรื่อง Deformed Starobinsky model in gravity’s rainbow ของ รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้เผยแพร่ในวารสาร European Physical Journal C ซึ่งเป็น 1 ใน 82 วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ Nature อนึ่ง ในปี 2018 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 10 ของมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่มีบทความตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ Nature (Nature Index) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://link.springer.com/content/pdf/10.1140/epjc/s10052-019-7031-x.pdf

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองภายใต้โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-29 มิถุนายน 2562 โดยในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรม “อธิการบดีพบผู้ปกครอง” ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดบมีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกว่า 2,000 คน โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้ปกครอง โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารทุกคนขอต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการให้มีมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในภาคใต้ตอนบน จนกระทั่งรัฐบาลได้เห็นความสำคัญและได้มีมติให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2535 ขอเรียนผู้ปกครองทุกท่านว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อเรารับบุตรหลานของท่านมาเรียนแล้ว เราจะดูแลอย่างดี …

Read More »

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี   File : รหัสอาคาร ห้อง สำหรับการตรวจนับพัสดุ

Read More »

อบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562  อบรมหลักสูตรการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4 โดย..นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์  บุคลากรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อ..การจัดทำคู่มืออย่างมืออาชีพ แสดงรายละเอียดการทำงานของกระบวนงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงานเป็นสื่อในการประสานงาน และผู้บริหารงานสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน เอกสาร การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน โดยคุณปภาณภณ

Read More »