ประชาสัมพันธ์ข่าวมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science

เมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารมหาวิท …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม สกอ. และ UniNet เป็นเจ้าภาพจัด “ WUNCA ครั้งที่ 39” มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ …

Read More »

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ในการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Shelf Life International Meeting (SLIM 2019)

ดร.สุเมธี ส่งเสมอ และนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ นักศ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือภาคเอกชน นำการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม”

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชากา …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เรื่อง การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อข้อเสนอวิจัย(Design thinking for research proposal development)

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มีการจัดการอบรมในรูปแบบก …

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร โชว์ร้องเพลง “เลิกคุยทั้งอำเภอฯ” เซอร์ไพรส์นักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 22

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ …

Read More »

นักวิจัยคนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารในฐานข้อมูล Nature โดยเป็นผู้แต่งเพียงคนเดียว

รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตว …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองภายใต้โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับ …

Read More »