ส่งมอบครอบครัวช้าง

ร้าน ช.การช้าง 999  จากจังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบครอบครัวช้าง ที่สวยและเหมือนจริง ติดตั้งที่สวนวลัยลักษณ์ ..ในภาพอยู่ระหว่างการเก็บสี และปรับพื้นที่ปลูกหญ้า

 

 

 

Facebook Comments

Check Also

จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

จำนวนวันปฏิบัติ …

บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริษัท โกลบอล ค …

หจก.โปรแล็มแพ็กบริจาคอุปกรณ์ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 183,500.00 บาท

มหาวิทยาลัยวลัย …

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติกา …

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงก …