ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 1/2563

E-meeting  วาระประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
https://emeeting.wu.ac.th/page/note/add/61HaDUIHGNnXcuTrbwfsb5jwC5StDgJy7x~oaFLRmBf4QamSL.C3DKKoi2uSSj9xpmqThuGEPcZrVMkg~WiXGw–

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562
File :  รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562

Facebook Comments Box

Check Also

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 9/2563

วาระการประชุมส่ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 8/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 7/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 6/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 5/2563

E-meeting  วาระ …