ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 2/2563

E-meeting  วาระประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 

https://emeeting.wu.ac.th/page/note/add/1GpV10bGdzFFZ~XimMSBFMwD8~k9CA2mKZHle4dKWRnl2~mobcbK~pNA3k1jwDIIB5P13GSYvIHYPOLlG1jxpQ–

รายงานการประชุมครั้งที่ 1
File…รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563

 

Facebook Comments Box

Check Also

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 9/2563

วาระการประชุมส่ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 8/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 7/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 6/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 5/2563

E-meeting  วาระ …