ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 6/2563

E-meeting  วาระประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563
https://emeeting.wu.ac.th/page/note/add/VgCZeOoNvUenIMnfsJHMSvRnAJovZIXDASXTB706JeYhiI.5yqwT4y~0iTaNfWHs8SrBQf2uQaf9sYQMMHACVg–

รายงานการประชุมครั้งที่ 5
File :รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563

Facebook Comments Box

Check Also

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 9/2563

วาระการประชุมส่ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 8/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 7/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 5/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 4/2563

E-meeting  วาระ …