ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 9/2563

วาระการประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 9/2563     วันที่ 24 กันยายน 2563

https://emeeting.wu.ac.th/page/note/add/9f4ilfExFi7NOjguSo02wPlV7BM1cBg.PJ~UowWP..Bor5xlfu21dTu7PrK3q4P8.sfiqzPBdRcnlXW4LuGTaA–

Facebook Comments Box

Check Also

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 8/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 7/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 6/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 5/2563

E-meeting  วาระ …

ประชุมส่วนพัสดุ ครั้งที่ 4/2563

E-meeting  วาระ …