Home / กิจกรรมพัสดุ

กิจกรรมพัสดุ

กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน “งานปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561   ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรมป …

Read More »

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 21   พฤศจิกายน 2561  ส่วนพัสดุเข้าร่วมกิจกร …

Read More »

ส่วนพัสดุประชุมร่วมกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ส่วนพัสดุประชุมร่วมก …

Read More »

หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – …

Read More »

12 กันยายน 2561 ส่วนพัสดุได้รับมอบช่อดอกไม้และประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดี

12 กันยายน 2561  ส่วนพัสดุได้รับมอบช่อดอกไม้และประ …

Read More »

รางวัล 5ส ประจำปี 2561

ส่วนพัสดุผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน 5ส ประจำปี 25 …

Read More »

งานคลังพัสดุจัดอบรม การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์ …

Read More »