Home / งานคลังพัสดุ

งานคลังพัสดุ

วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Dps.Asset

วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ  หลังจากดาวน์โหลดโปรแก …

Read More »

งานคลังพัสดุจัดอบรม การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์ …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 คำสั่งมวล.ที่ 949/2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 ต …

Read More »