Home / แผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง

แผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561)

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562    ส่วนพัส …

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปี 2561 และแนวทางการพัฒนาประจำปี 2562

ส่วนพัสดุได้สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาพรวม …

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561)

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562    ส่วนพัส …

Read More »