แจ้งสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อการบริหารงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ก่อนถึงกำหนดสิ้นปีงบประมาณในเดือนกันยายน 2562 ส่วนพัสดุขอแจ้งสิ้นสุดการรับใบขอซื้อ/จ้าง ยกเว้นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การส่งใบขอซื้อ/จ้าง (PR) 
– วิธีe-bidding (วงเงิน 500,001  บาทขึ้นไป)  ภายในวันศุกร์  ที่ 19 กรกฏาคม 2562
– วิธีเฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่เกิน500,000บาท) ภายในวันพุธ ที่ 31 กรกฏาคม 2562
2.รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง
– รายงานผลการจัดซื้อ/จ้างของหน่วยงาน (พ.7) ภายในวันศุกร์ ที่ 20กันยายน 2562

ทั้งนี้เพื่อนำงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานของส่วนพัสดุที่สามารถกันงบประมาณของทุกหน่วยงานไว้จ่ายในไปถัดไป

Facebook Comments

Check Also

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ

Facebook Commen …

ระบบแจ้งโอนย้ายทรัพย์สินออนไลน์

เพื่อให้การควบค …

คู่มือการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เลเซอร์

คู่มือการใช้งาน …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การกำหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลางงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง”

ด้วยส่วนพัสดุ จ …

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ 

คู่มือการใช้งาน …