• แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อหลัก แผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง

  • Application ระบบตรวจนับพัสดุ

  • รับโล่ ระดับดีเยี่ยม..5ส ประจำปี 2562

  • 24 กรกฏาคม 2562 กิจกรรม Kick off "Walailak Go Green"