• หัวหน้าส่วนพัสดุ พัฒนาโปรแกรมระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง The Procurement Process Recording System

 • สวัสดีปีใหม่ 2562 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 • ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

 • วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ส่วนพัสดุจัดโครงการอบรม การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)ฯ ราคากลาง

 • วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน "งานปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน"

 • กิจกรรม Big cleaning day 21 พฤศจิกายน 2561

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561..ส่วนพัสดุประชุมทำความเข้าใจ การจัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561..หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พ.7 แก่สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • ตรวจรับครอบครัวช้าง จากร้าน ช.การช้าง 999 จ.นครราชสีมา สวยงามและเหมือนจริง ที่สวนวลัยลักษณ์

 • วันที่ 17 ตุลาคม 2561...งานคลังพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ "DpsAsset" แก่ศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์บริการการศึกษาและส่วนกิจการนักศึกษา

 • ส่วนพัสดุได้รับช่อดอกไม้ และประกาศเกียรติคุณ จากอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและการให้บริการได้อย่างน่าชื่นชม ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561

 • ส่วนพัสดุได้รับรางวัล "มาตรฐานบอร์ด 5ส ดีเด่น" ประจำปี 2561

 • ส่วนพัสดุผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน 5ส ประจำปี 2561 ระดับดีเยี่ยม

 • ยินดีต้อนรับ

  ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรม Big cleaning day