• ส่วนพัสดุได้รับช่อดอกไม้ และประกาศเกียรติคุณ จากอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและการให้บริการได้อย่างน่าชื่นชม ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561

 • ส่วนพัสดุได้รับรางวัล "มาตรฐานบอร์ด 5ส ดีเด่น" ประจำปี 2561

 • ส่วนพัสดุผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน 5ส ประจำปี 2561 ระดับดีเยี่ยม

 • 10 กันยายน 2561 ส่วนพัสดุจัดอบรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วยระบบการตรวจนับพัสดุ "DpsAsset"

 • ส่วนพัสดุ ได้รับคะแนนจากการตรวจประเมิน 5ส = 5 คะแนน ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ

 • ส่วนพัสดุจัดอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ 3 สิงหาคม 2561

 • ส่วนพัสดุจัดอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ 3 สิงหาคม 2561

 • ส่วนพัสดุจัดอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ 3 สิงหาคม 2561

 • ส่วนพัสดุรับการตรวจประเมิน 5 ส วันที่ 6 สิงหาคม 2561

 • พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบรถไฟฟ้าจำนวน 16 คันและสำรองอีก 2 คัน

 • รถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์