• ส่วนพัสดุ ได้รับคะแนนจากการตรวจประเมิน 5ส = 5 คะแนน ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ

 • ส่วนพัสดุจัดอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ 3 สิงหาคม 2561

 • ส่วนพัสดุจัดอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ 3 สิงหาคม 2561

 • ส่วนพัสดุจัดอบรมการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ 3 สิงหาคม 2561

 • ส่วนพัสดุรับการตรวจประเมิน 5 ส วันที่ 6 สิงหาคม 2561

 • ส่งมอบงานแล้ว หุ่นมโนราห์สีทอง ณ สวนวลัยลักษณ์

 • พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบรถไฟฟ้าจำนวน 16 คันและสำรองอีก 2 คัน

 • รถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • 4 กรกฏาคม 2561 ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 • 9-10 มิถุนายน 2561 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริหารสัญญาและกระบวนการบริหารพัสดุ

 • 9-10 มิถุนายน 2561 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริหารสัญญาและกระบวนการบริหารพัสดุ

 • 6 มิถุนายน 2561 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

 • 6 มิถุนายน 2561 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

 • ตรวจประเมินตนเองครั้งที่ 2 (31 พฤษภาคม 2561)

 • หจก.โปรแล็มแพ็กบริจาคอุปกรณ์ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 183,500.00 บาท