ผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติด Top 10 ของประเทศไทย

https://intranet.wu.ac.th/th/detail/16071

SCImago ประกาศผลการจัดอันดับผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ผลปรากฏว่า ในปี 2019 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติดอันดับที่ 6 ของประเทศไทย อันดับที่ 148 ของเอเชีย และ อันดับที่ 429 ของโลก

SCImago announced the results of the university’s global innovation rankings in 2019. Walailak University is currently ranked 6th in Thailand, 148th in Asia and 429 in the world. Congratulations!

source: https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=THA&ranking=Innovation

 

Facebook Comments

Check Also

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลั …

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

เมื่อวันที่ 25 …

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจา …

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพ …

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร. …