หยุดให้บริการผู้ป่วยในและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นการชั่วคราว

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งหยุดให้บริการผู้ป่วยในและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Facebook Comments

Check Also

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลั …

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

เมื่อวันที่ 25 …

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจา …

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพ …

ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร. …