ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ลงนามความร่วมมือกับ นายยุทธนา สุธาพร และนายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จำกัด ในโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย นำเข้าและส่งออกกัญชาผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากกัญชา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และนายมานิตย์ สุธาพร ประธานกรรมการบริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการทางด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม เกี่ยวกับกัญชาของประเทศ สามารถทำให้เกิดวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและการสาธารณสุข รวมถึงด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน ขยาย คิดค้น ผลิต พัฒนาสายพันธุ์กัญชาคุณภาพดี สูตรตำรับยา และวิธีการบำบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งประเทศไทยควรจะเป็นผู้นำในเรื่องนี้เพราะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการ เนื่องจากในต่างประเทศได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา ออกมาในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ครอบคลุมไปถึงเครื่องอุปโภค บริโภคจำนวนมาก ซึ่งประชาชนสามารถเลือกใช้และบริโภคได้ การร่วมมือกันนี้จะเป็นการเริ่มพัฒนาไปสู่จุดดังกล่าว ต่อเมื่อมีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันดำเนินการต่อไป ซึ่งรวมทั้งการจำหน่าย การนำเข้าและส่งออกกัญชา ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานเพื่อสุขภาพ อนามัย คุณภาพและความปลอดภัยของประชาชนและผู้บริโภค

ความร่วมมือในครั้งนี้ได้มีแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือในการปลูกผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือในการวิจัยด้านกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ การผลิตผลิตภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภคจากกัญชา รวมถึงการใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน สถานีที่ปัจจัยอื่นๆ ตลอดจนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและพื้นที่ส่วนขยายตามความเหมาะสมในเวลาต่อไป

 

Facebook Comments

Check Also

ศูนย์การแพทย์ฯม.วลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้

อธิการบดี ม.วลั …

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

เมื่อวันที่ 25 …

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจา …

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพ …

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา เยือน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ

วันนี้ (25 กรกฏ …