กิจกรรม “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU”

คณะทำงาน Green Dps. เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU”  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

Facebook Comments

Check Also

ขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking)

ประชุมคณะกรรมกา …

กิจกรรมดีๆ จากสตง. หลักสูตร “การรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับสตง.”

วันที่ 21 กุมภา …

Big cleaning Day 14 ก.พ.

14 กุมภาพันธ์  …

ส่งความสุขปี 2563

Facebook Commen …

สวัสดีปี 2020

Facebook Commen …