ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนสิงหาคม)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562
————————————————
ตามไฟล์แนบ : ผลการจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม 2562

Facebook Comments

Check Also

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผลจัดซื้อจัดจ้า …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (มกราคม 2563)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562)

ผลการจัดซื้อจัด …

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)

ด้วยส่วนพัสดุ ม …