ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  2562
————————————————
ตามไฟล์แนบ : ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562

Facebook Comments Box

Check Also

ผลจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนมีนาคม 2564)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนธันวาคม 2563)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563)

ผลการจัดซื้อจัด …