ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง

ส่วนพัสดุร่วมทำบุญ ด้วยยอดเงิน 4,560.00 บาท

Facebook Comments

Check Also

ขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking)

ประชุมคณะกรรมกา …

กิจกรรมดีๆ จากสตง. หลักสูตร “การรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับสตง.”

วันที่ 21 กุมภา …

Big cleaning Day 14 ก.พ.

14 กุมภาพันธ์  …

ส่งความสุขปี 2563

Facebook Commen …

สวัสดีปี 2020

Facebook Commen …