ราคาจัดซื้อพัสดุ

ราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

เดือนมีนาคม 2567
เดือนกุมภาพันธ์ 2567
เดือนมกราคม 2567
เดือนธันวาคม 2566
เดือนพฤศจิกายน 2566
เดือนตุลาคม 2566

 


ราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

เดือนกันยายน 2566

เดือนสิงหาคม 2566

เดือนกรกฏาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566

เดือนพฤษภาคม 2566

เดือนเมษายน 2566

เดือนมีนาคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เดือนมกราคม 2566

เดือนธันวาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565

เดือนตุลาคม 2565

—————————————————

ราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

FILE : ราคาจัดซื้อ ก.ค.65

FILE : ราคาจัดซื้อ มิ.ย.65

FILE : ราคาจัดซื้อ พ.ค.65

FILE : ราคาจัดซื้อ เม.ย.65

FILE : ราคาจัดซื้อ มี.ค.65

FILE : ราคาจัดซื้อ ก.พ.65

FILE : ราคาจัดซื้อ ม.ค.65

FILE : ราคาจัดซื้อ ธ.ค.64

FILE : ราคาจัดซื้อ พ.ย.64

FILE : ราคาจัดซื้อ ต.ค.64

—————————————————————–

FILE : ราคาจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

FILE : ราคาจัดซื้อ ก.ย.64

FILE : ราคาจัดซื้อ ส.ค.64

FILE : ราคาจัดซื้อ ก.ค.64

FILE : ราคาจัดซื้อ มิ.ย.64

FILE : ราคาจัดซื้อ พ.ค.64

FILE : ราคาจัดซื้อ เม.ย.64

FILE : ราคาจัดซื้อ มี.ค.64

FILE : ราคาจัดซื้อ ก.พ.64

FILE : ราคาจัดซื้อ ม.ค.64

FILE : ราคาจัดซื้อ ธ.ค.63

FILE : ราคาจัดซื้อ พ.ย.63

FILE : ราคาจัดซื้อ ต.ค.63

 

ราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

File : ราคาจัดซื้อพัสดุปีงบประมาณ 2563

File : เดือนสิงหาคม 2563

File :  เดือนกรกฏาคม 2563

File : เดือนมิถุนายน 2563

File : เดือนพฤษภาคม 2563

File : เดือนเมษายน 2563

File : เดือนมีนาคม 2563

File : เดือนกุมภาพันธ์ 2563

File  เดือนมกราคม 2563

File เดือนธันวาคม 2562

File เดือนพฤศจิกายน 2562

File  เดือนตุลาคม 2562

——————————————————————————-
FILE : ราคาจัดซื้อพัสดุ ภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2562

File  เดือนกันยายน 2562

File  เดือนกรกฏาคม 2562

File เดือนมิถุนายน 2562

File เดือนเมษายน 2562

File..เดือนมีนาคม 2562

File..เดือนกุมภาพันธ์ 2562

File..เดือนธันวาคม 2561

File..เดือนพฤศจิกายน 2561

File..เดือนตุลาคม 2561

———————————————————————————
ราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2561

ราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (กันยายน 2561)

ราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สิงหาคม 2561)

ราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (กรกฏาคม 2561)

ราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (พฤษภาคม 2561)

ราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (มีนาคม 2561)

ราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (กุมภาพันธ์ 2561)

ราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (มกราคม 2561)

excelราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (พฤศจิกายน 2560)

excelราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560)

——————————————————————————————-

excelราคาจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

 ราคาจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559

excel ราคาจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557

excel ราคาจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556

excel ราคาจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2555