ทะเบียนราคาสินทรัพย์

ราคาสินทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เดือนมกราคม 2567
เดือนธันวาคม 2566
เดือนพฤศจิกายน 2566
เดือนตุลาคม 2566


ราคาสินทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เดือนกันยายน 2566

เดือนสิงหาคม 2566

เดือนกรกฎาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566

เดือนพฤษภาคม 2566

เดือนเมษายน 2566

เดือนมีนาคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เดือนมกราคม 2566

เดือนธันวาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565

เดือนตุลาคม 2565

—————————————————–

ราคาสินทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

FILE :  สินทรัพย์ ก.ค.65

FILE : สินทรัพย์ มิ.ย.65

FILE : สินทรัพย์ พ.ค.65

FILE : สินทรัพย์ เม.ย.65

FILE : สินทรัพย์ มี.ค.65

FILE : สินทรัพย์ ก.พ.65

FILE : สินทรัพย์ ม.ค.65

FILE : สินทรัพย์ ธ.ค.64

FILE : สินทรัพย์ พ.ย.64

FILE : สินทรัพย์ ต.ค.64
————————————————————————

FILE : ทะเบียนราคาสินทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

FILE : สินทรัพย์ ก.ย.64

FILE : สินทรัพย์ ส.ค.64

FILE : สินทรัพย์ ก.ค.64

FILE : สินทรัพย์ มิ.ย.64

FILE : สินทรัพย์ พ.ค.64

FILE : สินทรัพย์ เม.ย.64

FILE : สินทรัพย์ มี.ค.64

FILE : สินทรัพย์ ก.พ.64

FILE :  สินทรัพย์ ม.ค.64

FILE : สินทรัพย์ ธ.ค.63

FILE : สินทรัพย์ พ.ย.63

FILE : สินทรัพย์ ต.ค.63

 

ทะเบียนราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2563

File : ราคาสินทรัพย์ปีงบประมาณ 2563

File : เดือนกันยายน 2563

File : เดือนสิงหาคม 2563

File : เดือนกรกฏาคม 2563

File : เดือนมิถุนายน 2563

File : เดือนพฤษภาคม 2563

File : เดือนเมษายน 2563

File :  เดือนมีนาคม 2563

File : เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เดือนมกราคม 2563

 เดือนธันวาคม 2562

เดือนพฤศจิกายน 2562

เดือนตุลาคม 2562


——————————————————————————————–
FILE : ทะเบียนราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2562

เดือนกันยายน 2562

เดือนกรกฏาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนมีนาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 เดือนธันวาคม 2561

 เดือนพฤศจิกายน 2561

 เดือนตุลาคม 2561

———————————————————————————————
 ทะเบียนราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2561

 เดือนกันยายน 2561

 เดือนสิงหาคม 2561

 เดือนกรกฏาคม 2561

 เดือนพฤษภาคม 2561

 เดือนมีนาคม 2561

 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 เดือนมกราาคม 2561

  เดือนธันวาคม 2560

  เดือนพฤศจิกายน 2560 

 เดือนตุลาคม 2560

———————————————————————————————-

 ทะเบียนราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2560

excel ทะเบียนราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2559

excel ทะเบียนราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2558

excel ทะเบียนราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2557

excel ทะเบียนราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2556

excel ทะเบียนราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2555

excel ทะเบียนราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2554

excel ทะเบียนราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2553

excel  ทะเบียนราคาสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2552