Home / กิจกรรมพัสดุ / ส่วนพัสดุศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ส่วนพัสดุศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  ส่วนพัสดุไดัรับความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร   ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง การศึกษาดูงานเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง

Facebook Comments

Check Also

คณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าทุกหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 57 คน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ …

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ตัวแทนส่วนพัสดุร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Facebook …

กิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ณ โรงละครสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช Facebook Comments

ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง

ส่วนพัสดุร่วมทำบุญ ด้วยยอดเงิน 4,560.00 บาท Facebook Comments

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดอันดับเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” 

24 กันยายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดอันดับเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ติดอันดับ 1 ใน 5 ภายในอนาคต   Facebook Comments