กิจกรรมพัสดุ

งาน WU Innovation

ส่วนพัสดุนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม/กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน “ระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนพัสดุ”

Post Views: 251 วันที่ 7 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยวลัยล …

ส่วนพัสดุนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม/กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน “ระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนพัสดุ” Read More »

ประชุมแบบร่าง TOR

ประชุมแนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว159

Post Views: 52 วันที่ 25 สิงหาคม 2566  ส่วนพัสดุจัดการป …

ประชุมแนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว159 Read More »

ประชุมร่วมกับส่วนอาคาร

ประชุมร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ หารือการกำหนดรหัสอาคาร

Post Views: 50 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566   งานคลังส่ว …

ประชุมร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ หารือการกำหนดรหัสอาคาร Read More »

วันคล้ายวันประสูติ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

Post Views: 61 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายพระพรชั …

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ Read More »

งานวิจัย

ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)”

Post Views: 91 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 กระทรวงการอ …

ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” Read More »

ประชุมจัดซื้อจัดจ้าง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (พ.7 และ พ.7-1)

Post Views: 44 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 08.30 …

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (พ.7 และ พ.7-1) Read More »

ประชุม

เตรียมความพร้อมจัดทำผลงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยหลัก PDCA

Post Views: 71 วันที่ 8 มิถุนายน 2566   ส่วนพัสดุประชุม …

เตรียมความพร้อมจัดทำผลงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยหลัก PDCA Read More »

ขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดโรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่มและอุปกรณ์

Post Views: 88 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566  งานคลังพัสด …

ขายทอดตลาดโรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่มและอุปกรณ์ Read More »