กิจกรรมพัสดุ

สัมมนาจัดซื้อจัดจ้าง

การสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

Post Views: 67 ส่วนพัสดุและหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ รับฟั

การสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

พัสดุสัญจร

พัสดุสัญจร วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

Post Views: 49 เดือนกุมภาพันธ์ 2567   ส่วนพัสดุร่วมกับส

พัสดุสัญจร วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  Read More »

ITA

เตรียมความพร้อม จัดทำข้อมูล OIT ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

Post Views: 86 ส่วนพัสดุร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน จัดประ

เตรียมความพร้อม จัดทำข้อมูล OIT ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง Read More »

พัสดุสัญจร

พัสดุสัญจร สำนักวิชาการบัญชีและการเงินและสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Post Views: 80 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566  ส่วนพัสดุสัญ

พัสดุสัญจร สำนักวิชาการบัญชีและการเงินและสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Read More »

ลปรร.

ส่วนพัสดุร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Post Views: 66 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567   ส่วนพัสดุนำ

ส่วนพัสดุร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Read More »