กิจกรรมพัสดุ

Read More »

พิธีเปิด WU SAP

5 ตุลาคม 2563  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เปิดใช้งานระ …

Read More »

พิธีเปิดซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ร่วมกิจกรรมเปิดซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

Read More »

ฝึกทักษะการพูดต่อที่สาธารณะ เพื่อความเป็นเลิศของพิธีกรมืออาชีพ

น้องๆ จากส่วนพัสดุเข้าร่วมอบรม  “ทักษะการพูด …

Read More »