งานคลังพัสดุ : กิจกรรม

อบรมการใช้งาน RFID

อบรมการใช้งานเครื่องอ่าน RFID แก่หน่วยงานนำร่อง

Post Views: 213 ด้วยงานคลังพัสดุ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยว

อบรมการใช้งานเครื่องอ่าน RFID แก่หน่วยงานนำร่อง Read More »

ประชุมร่วมกับส่วนอาคาร

ประชุมร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ หารือการกำหนดรหัสอาคาร

Post Views: 184 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566   งานคลังส่

ประชุมร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ หารือการกำหนดรหัสอาคาร Read More »

ขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดโรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่มและอุปกรณ์

Post Views: 159 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566  งานคลังพัส

ขายทอดตลาดโรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่มและอุปกรณ์ Read More »