งานคลังพัสดุ : กิจกรรม

ประชุมร่วมกับส่วนอาคาร

ประชุมร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ หารือการกำหนดรหัสอาคาร

Post Views: 50 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566   งานคลังส่ว …

ประชุมร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ หารือการกำหนดรหัสอาคาร Read More »

ขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดโรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่มและอุปกรณ์

Post Views: 88 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566  งานคลังพัสด …

ขายทอดตลาดโรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่มและอุปกรณ์ Read More »

สอนการใช้งานเครื่องอ่าน RFID

งานคลังพัสดุเตรียมความพร้อมการใช้งานเครื่องอ่าน RFID

Post Views: 73 งานคลังพัสดุ พัฒนาระบบการควบคุมครุภัณฑ์ …

งานคลังพัสดุเตรียมความพร้อมการใช้งานเครื่องอ่าน RFID Read More »

ขายทอดตลาด ณ อาคารบรรณสาร

ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 358 รายการ

Post Views: 48 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 …

ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 358 รายการ Read More »

ขายทอดตลาด

ขายทอดตลาด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 109 รายการ

Post Views: 88 ส่วนพัสดุขายทอดตลาดของศูนย์เทคโนโลยีดิจิ …

ขายทอดตลาด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 109 รายการ Read More »