ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 5 คะแนน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้มีการประชุมแจ้งผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562
————————————–
ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจ  5 คะแนน
————————————–

 

Facebook Comments

Check Also

Big cleaning Day 14 ก.พ.

14 กุมภาพันธ์  …

รับโล่ ระดับดีเยี่ยม 5ส ประจำปี 2562

วันที่ 11 กันยา …

แกนนำพัสดุ ศึกษาดูงาน 5ส ประจำปี 2562

แกนนำส่วนพัสดุ …

ส่วนพัสดุ รับการตรวจประเมิน 5ส รอบปลายปี จากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย

Facebook Commen …

ส่วนพัสดุจัดอบรม 5ส พื้นฐาน

ณ วันที่ 12 กรก …