กิจกรรม 5ส Happy

Big cleaning Day 14 ก.พ.

14 กุมภาพันธ์  2563 วันดีๆ กับกิจกรรม Big cleaning …

Read More »

ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 5 คะแนน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการ 5ส มหาวิทย …

Read More »

กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 21   พฤศจิกายน 2561  ส่วนพัสดุเข้าร่วมกิจกร …

Read More »