กิจกรรม 5ส Happy

แกนนำ 5ส ส่วนพัสดุ ร่วมกิจกรรมลปรร. และประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2563   แกนนำ 5ส ส่วนพัสดุ  …

Read More »

Self Audit  ครั้งที่ 1 

พัสดุตรวจ Self Audit  ครั้งที่ 2     โดยคณะกรรมการ …

Read More »

Big Cleaning

วันนี้ไม่เฉพาะสะสางเฉพาะหน่วยงานส่วนพัสดุ แต่ยังมี …

Read More »

Big cleaning Day 14 ก.พ.

14 กุมภาพันธ์  2563 วันดีๆ กับกิจกรรม Big cleaning …

Read More »

ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 5 คะแนน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการ 5ส มหาวิทย …

Read More »