กิจกรรม 5ส Happy

ส่วนพัสดุรับการตรวจ 5ส

รับการตรวจประเมิน 5ส Green ส่วนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

Post Views: 126 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565   คณะกรรมการตรวจ

รับการตรวจประเมิน 5ส Green ส่วนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

เตรียมความพร้อม 5ส

ตรวจความพร้อมเสมือนจริง ก่อนรับการประเมิน 5ส Green ส่วนพัสดุ

Post Views: 191 ชาวพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตรวจความพ

ตรวจความพร้อมเสมือนจริง ก่อนรับการประเมิน 5ส Green ส่วนพัสดุ Read More »