ประชาสัมพันธ์พัสดุ

ภาพประกอบเรื่อง

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว41

Post Views: 75 คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางสาวธันยพร […]

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว41 Read More »

BANNER

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงปม. 2567 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว41

Post Views: 3,845 กรมบัญชีกลางมีหนังสือด่วนที่สุด  ที่

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงปม. 2567 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว41 Read More »

มวล.

ม.วลัยลักษณ์ขยับขึ้นอันดับ 1201-1500 ของโลก World University Rankings 2024 อันดับ 6 ร่วมของไทย

Post Views: 156 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยับขึ้นอันดับ 12

ม.วลัยลักษณ์ขยับขึ้นอันดับ 1201-1500 ของโลก World University Rankings 2024 อันดับ 6 ร่วมของไทย Read More »

ประเมินความพึงพอใจ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ส่วนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

Post Views: 79       ส่วนพัสดุได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ส่วนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

เชิญประชุม

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566

Post Views: 3,244                     ตามระเบียบกระทรวง

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 Read More »

sllide

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS

Post Views: 352 ส่วนพัสดุจัดทำโครงการพัฒนาระบบติดตามควา

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS Read More »