ประชาสัมพันธ์พัสดุ

ประเมินความพึงพอใจ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ส่วนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

Post Views: 15       ส่วนพัสดุได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพ …

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ส่วนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

เชิญประชุม

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566

Post Views: 37                     ตามระเบียบกระทรวงการ …

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 Read More »

ระบบติดตาม

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS

Post Views: 88 ส่วนพัสดุจัดทำโครงการพัฒนาระบบติดตามความ …

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS Read More »

ขอเชิญประชุม

ขอเชิญประชุม : แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว๑๕๙

Post Views: 90                    ด้วยคณะกรรมการวินิจฉั …

ขอเชิญประชุม : แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว๑๕๙ Read More »

ผลการประเมิน

ผลการประเมินประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ พ.7 และ พ.7-1

Post Views: 43 ผลการประเมิน..จากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเ …

ผลการประเมินประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ พ.7 และ พ.7-1 Read More »

banner

กำหนดส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) มายังส่วนพัสดุก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566

Post Views: 182                    ด้วยการจัดซื้อจัดจ้า …

กำหนดส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) มายังส่วนพัสดุก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566 Read More »

สไลด์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ในอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (พ.7) และเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (พ 7-1)”

Post Views: 92               ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค …

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ในอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (พ.7) และเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (พ 7-1)” Read More »

ภาพสไลด์

@TraffyFondue แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการปัญหาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Post Views: 86 แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาทราฟฟี่ฟองดูว์ …

@TraffyFondue แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการปัญหาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

e-gp

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5

Post Views: 11,555 วันที่ 22 มีนาคม 2566   กรมบัญชีกลาง …

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 Read More »