ประชาสัมพันธ์พัสดุ

คู่มือการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เลเซอร์

คู่มือการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เลเซอ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การกำหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลางงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง”

ด้วยส่วนพัสดุ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบ …

Read More »

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการพัสดุปร …

Read More »

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี &n …

Read More »

แจ้งสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อการบริหารงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ก่อนถึงกำหนดส …

Read More »

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2562

ส่วนพัสดุได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริ …

Read More »