งานคลังพัสดุ

แนวปฏิบัติในการควบคุมและดูแลพัสดุของหน่วยงาน ประกาศที่ 148/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 148/2563  ลงวันที่ …

Read More »

ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการคลังวัสดุทั่วไป

เพื่อให้มีระบบการจัดการคลังวัสดุที่ดี ส่วนพัสดุจัด …

Read More »

วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Dps.Asset

วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ  หลังจากดาวน์โหลดโปรแก …

Read More »