หน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

สรุปประเด็นการประชุม

สรุปประเด็น ถาม-ตอบ การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

Post Views: 141 จากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี …

สรุปประเด็น ถาม-ตอบ การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ Read More »

ประชุมซักซ้อมหน่วยงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

Post Views: 68 เพื่อให้หน่วยงานได้รับมอบอำนาจ มีความรู้ …

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ Read More »

ลปรร.หน่วยงานมอบอำนาจ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Post Views: 113 ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก …

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง Read More »

เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานได้รับมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง

Post Views: 46     ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่ …

เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานได้รับมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง Read More »

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

Post Views: 66 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจ …

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ Read More »