หน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

สรุปประเด็นการประชุม

สรุปประเด็น ถาม-ตอบ การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

Post Views: 254 จากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี […]

สรุปประเด็น ถาม-ตอบ การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ Read More »

ประชุมซักซ้อมหน่วยงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ

Post Views: 146 เพื่อให้หน่วยงานได้รับมอบอำนาจ มีความรู

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ Read More »

ลปรร.หน่วยงานมอบอำนาจ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Post Views: 190 ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง Read More »

เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานได้รับมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง

Post Views: 704     ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน

เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานได้รับมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง Read More »

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

Post Views: 1,983 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ Read More »