5ส ส่วนพัสดุ

ตรวจประเมิน 5ส Green ส่วนพัสดุ ครั้งที่ 2/2565

ส่วนพัสดุมีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการ 5ส กลุ่ม 11  เนื่องในวันตรวจประเมิน 5ส Green ส่วนพัสดุครั้งที่ 2/2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.40 น.

ครั้งนี้การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการเช่นเดิม  ส่วนพัสดุขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณค่ะ ^^   สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  การตรวจครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปี ที่ส่วนพัสดุจะต้อนรับคณะกรรมการกลุ่ม 11  ขอขอบพระคุณผ่านเว็บไซต์สำหรับความกรุณาที่คณะกรรมการฯ ตรวจประเมินด้วยความเป็นกันเองและเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะ

ประมวลภาพบรรยากาศ