ย้ายสำนักงานส่วนพัสดุ ไปยังอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

ส่วนพัสดุ มีกำหนดการย้ายสำนักงานชั่วคราวจากอาคารบริหารไปยังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  อาคาร D ชั้น 9

  • ปฏิบัติงาน  วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565  เป็นต้นไป
  • การติดต่อประสานงาน ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิม