ส่งความสุขปีใหม่

ประมวลภาพส่งความสุขจากมิตรภาพหน่วยงานต่างๆ  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566