คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ DpsAsset

คู่มือการใช้งานระบบตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี DpsAsset

Facebook Comments

Check Also

ส่วนพัสดุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการคลังวัสดุทั่วไป

เพื่อให้มีระบบก …

ระบบแจ้งโอนย้ายทรัพย์สินออนไลน์

เพื่อให้การควบค …

QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ DpsAsset

QR Code โปรแกรม …

วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Dps.Asset

วิธีติดตั้งระบบ …

แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” 

งานคลัง ส่วนพัส …