ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ 2562
————————————————
ตามไฟล์แนบ ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์

Facebook Comments

Check Also

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนมิถุนายน 2563)

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนพฤษภาคม 2563

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนเมษายน 2563

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนมีนาคม 2563

ผลการจัดซื้อจัด …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผลจัดซื้อจัดจ้า …