แผน-ผลจัดซื้อ/จ้าง

รายงานผลภาพรวม

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Post Views: 114 ด้วยส่วนพัสดุ เป็นหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้า

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

Post Views: 81 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564)

Post Views: 80 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564) Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนธันวาคม 2563)

Post Views: 87 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนธันวาคม 2563) Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563)

Post Views: 118 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563) Read More »