แผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนกรกฏาคม 2563)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนมิถุนายน 2563)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »

ผลจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนพฤษภาคม 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนเมษายน 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี เดือนมีนาคม 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และงานปรับปรุงก่อสร้าง …

Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤศ …

Read More »

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)

ด้วยส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานกล …

Read More »