แผน-ผลจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤศ …

Read More »

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)

ด้วยส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานกล …

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  …

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนสิงหาคม)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  …

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฏาคม)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  …

Read More »

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมิถุนายน)

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  …

Read More »