แผน-ผลจัดซื้อ/จ้าง

รายงานผลภาพรวม

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Post Views: 51 ด้วยส่วนพัสดุ เป็นหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง …

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Read More »

รายการงบลงทุน (งบรัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Post Views: 125 รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) เ …

รายการงบลงทุน (งบรัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

Post Views: 45 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 …

ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564)

Post Views: 41 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564) Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนธันวาคม 2563)

Post Views: 44 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนธันวาคม 2563) Read More »

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563)

Post Views: 49 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 …

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563) Read More »