ส่วนพัสดุจัดอบรม 5ส พื้นฐาน

ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ส่วนพัสดุจัดกิจกรรม 5ส พื้นฐานเพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับ 5ส แบบมืออาชีพ

Facebook Comments

Check Also

Self Audit ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

พัสดุตรวจ Self …

แกนนำ 5ส ส่วนพัสดุ ร่วมกิจกรรมลปรร. และประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 13 …

Self Audit  ครั้งที่ 1 

พัสดุตรวจ Self …

Big Cleaning

วันนี้ไม่เฉพาะส …

Big cleaning Day 14 ก.พ.

14 กุมภาพันธ์  …