ส่วนพัสดุ รับการตรวจประเมิน 5ส รอบปลายปี จากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย

Facebook Comments

Check Also

Big cleaning Day 14 ก.พ.

14 กุมภาพันธ์  …

รับโล่ ระดับดีเยี่ยม 5ส ประจำปี 2562

วันที่ 11 กันยา …

ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 5 คะแนน

เมื่อวันที่ 29 …

แกนนำพัสดุ ศึกษาดูงาน 5ส ประจำปี 2562

แกนนำส่วนพัสดุ …

ส่วนพัสดุจัดอบรม 5ส พื้นฐาน

ณ วันที่ 12 กรก …