Home / กิจกรรม 5ส Happy / ส่วนพัสดุ รับการตรวจประเมิน 5ส รอบปลายปี จากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย

ส่วนพัสดุ รับการตรวจประเมิน 5ส รอบปลายปี จากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย

Facebook Comments

Check Also

รับโล่ ระดับดีเยี่ยม 5ส ประจำปี 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562  ส่วนพัสดุรับโล่รางวัล 5ส ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2562 Facebook Comments

ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 5 คะแนน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้มีการประชุมแจ้งผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 ————————————– ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจ  5 คะแนน …

แกนนำพัสดุ ศึกษาดูงาน 5ส ประจำปี 2562

แกนนำส่วนพัสดุ ร่วมกับแกนนำจากหน่วยงานต่างๆ ศึกษาดูงาน 5ส ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  ระหว่างวันที่ 8-10 …

ส่วนพัสดุจัดอบรม 5ส พื้นฐาน

ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ส่วนพัสดุจัดกิจกรรม 5ส พื้นฐานเพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับ 5ส แบบมืออาชีพ Facebook Comments

ตรวจเข้มเสมือนจริง 5ส พัสดุ

29 พฤษภาคม 2562 ส่วนพัสดุตรวจ 5ส ภายในหน่วยงาน  เข้มข้นทุกมาตรฐาน Facebook Comments