Self Audit ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

พัสดุตรวจ Self Audit  ครั้งที่ 2     โดยคณะกรรมการ 5ส ส่วนพัสดุ  วันที่ 15 กรกฏาคม 2563
ครืกครื้น สนุก เสมือนรับการตรวจจากคณะกรรมการกลางมหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box

Check Also

ตรวจประเมิน Self Audit

คณะกรรมการ 5ส ส …

กิจกรรม Show & Share 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร

Facebook Commen …

ผลการตรวจประเมิน 5ส ประจำปี 2563

ผลการประเมินประ …

รับการตรวจประเมิน 5ส Green

วันที่ 11 สิงหา …

แกนนำ 5ส ส่วนพัสดุ ร่วมกิจกรรมลปรร. และประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 13 …