แกนนำ 5ส ส่วนพัสดุ ร่วมกิจกรรมลปรร. และประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2563   แกนนำ 5ส ส่วนพัสดุ  นางอารี บริพันธ์  ร่วมกิจกรรมลปรร. เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานเข้าร่วมประกวด 5S Model Award 2020  และประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

Check Also

กิจกรรม Show & Share 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร

Facebook Commen …

ผลการตรวจประเมิน 5ส ประจำปี 2563

ผลการประเมินประ …

รับการตรวจประเมิน 5ส Green

วันที่ 11 สิงหา …

Self Audit ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

พัสดุตรวจ Self …

Self Audit  ครั้งที่ 1 

พัสดุตรวจ Self …