แกนนำ 5ส ส่วนพัสดุ ร่วมกิจกรรมลปรร. และประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2563   แกนนำ 5ส ส่วนพัสดุ  นางอารี บริพันธ์  ร่วมกิจกรรมลปรร. เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานเข้าร่วมประกวด 5S Model Award 2020  และประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์