สงกรานต์ 2565

ขอพรสงกรานต์และร่ำลาหัวหน้า ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์

แม้ว่าหัวหน้านุก หรือ ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์จะมารับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าส่วนพัสดุในเวลาไม่นาน มีหลายๆอย่างที่ทำให้พวกเราชาวพัสดุประทับใจกับการทุ่มเทและเอาใจใส่ตลอดจนความเป็นกันเอง  และเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2565 จึงได้รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล