ยินดีต้อนรับหัวหน้าส่วนพัสดุ

ยินดีต้อนรับนายปิยวัชน์ คงอินทร์ (พี่ไก่) หัวหน้าส่วนพัสดุ

วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565   วันดีๆ ของชาวพัสดุ  เมื่อพี่ไก่ ปิยวัชน์ คงอินทร์  มารับตำแหน่งหัวหน้าส่วนพัสดุ และท่านอธิการบดีให้ความกรุณาประชุมต้อนรับและมอบนโยบายภารกิจสำคัญ   พวกเราชาวพัสดุขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและพี่ไก่  หัวหน้าส่วนคนใหม่ที่มาเป็นแม่ทัพ นำพาส่วนพัสดุไปสู่เป้าหมายตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพ